lizdejka: (намастэ)
добрым і дрэнным людзям варта даваць мянушкі.
добрым - каб не сурочыць
дрэнным - каб не наклікаць

UPD: заўважаю, калі размаўляю пра некаторых людзей, дык неяк абыходжу іх імя, ці замяняю на нейкую мянушку.
lizdejka: (намастэ)
лядзела во перадачу пра тое, што мы і так ведаем.

пра тое, што камяні жывыя і разумныя істоты. Пра тое, што яны рухаюцца, растуць, як дрэвы, уверх і ўшыркі.
Што камяні могуць быць добрымі памагатымі або страшэннымі ворагамі, калі іх насіць на сабе.

пра тое, што вада, трапляючы на святыя камяні, праліваючыся праз канаўкі, пабываўшы ў каменных ямках, набывае цудадзейныя, найчасцей лекавыя, якасці.

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios