***

Mar. 22nd, 2017 11:20 am
lizdejka: (намастэ)
[personal profile] lizdejka

Золатам-мёдам свеціць

З самага сэрца човен,

У хвалях яхонтавых грае

Між россыпаў зор і сусветаў,

Удалеч імкне праз межы,

Праз межы, праз жыцці і лёсы...


Праз замець пялёсткаў-ружаў...

Ці... гэта проста снежа?

Зімовая золкая снежа

На ясным ружовым світанні?

Пальцы…

Кранаюцца струнаў...

Ці... гэта промні сонца

Спляліся ў дзівосны арнамент?

Мелодыі хвалі, гукі…

Ці... гэта спевы ветру

Ў самотнай пячоры-храме?..

Забытыя твары кахання…

Ці… гэта проста цені

Ад зыркага вогнішча Бога?..

Шчасце…

Як танец птушкі…

Ці… гэта проста чоўнік

Золатам мёду у сэрцы?...

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios