lizdejka: (святло)
[personal profile] lizdejka
часам сутыкаешся з асобай (душой?) і зачароўваешся маштабам святла. Несувымернасць уражвае.
І разумееш усю сваю мізэрнасць і цёмнасць, усю аддаленасць ад такой шырыні і прамяністасці жаночай прыроды, усю нявопытнасць, усю абмежаванасць сабой, выхаваннем, абставінамі і прымаеш гэта, раптам усведамляючы сваё месца, усю сваю недарэчнасць і непатрэбнасць, проста неяк, без крыўд, па найвышэйшай справядлівасці. І яно імкліва патанае кудысь уніз, з усімі самаабаронамі, у нейкае раптоўнае пашырэнне свядомасці, падобнае да ранішняга залатога святла. Разумееш, чаму так страшна і балюча, калі з цябе смяюцца. Бо смех руйнуе да а-снавання. Ты нарэшце разумееш, ЧАМУ не заслугоўваеш ні чуласці, ні ўзаемнага кахання, ні пяшчоты, ні светлай увагі, ні падтрымкі ў гэтым вось такім жыцці. Бо ўсё - ня так. Але ўсё - як мае быць. У гэтым адмысловая боская міласэрнасць, безумоўная любоў звыш, якая для ўсіх, нават для цябе. <3 <3 <3

Profile

lizdejka: (Default)
Ela Kulesh

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
910 1112131415
1617181920 2122
232425 26272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios